دعا برای همه

در حدیث آمده است: رسول خدا صلی الله علیه واله مشغول نماز بود که شنید مردی در نماز می گوید: پروردگارا! تنها من و محمّد صلی الله علیه واله را مشمول رحمت خود قرار دهد و جز بر ما دو نفر، بر هیچ کس رحم نکن! پیامبر اسلام صلی الله علیه واله پس از آن که نماز خود را به پایان برد، رو به او کرد و فرمود: (چرا) تو یک چیز وسیع را محدود ساختی(2) یعنی چرا همه ی مسلمانان را دعا نمی کنی و رحمت خدا را به همین و خودت اختصاص می دهی؟
رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: هرگاه یکی از شما دعا می کند، دعایش را عمومیّت دهد و همه را دعا کند، زیرا این کار دعا را زودتر مستجاب می کند.(3) و نیز فرمود: کسی که با جمعی نماز بخواند و تنها برای خود دعا کند و دیگران را فراموش نماید، به آنان جفا کرده است.(4)
مطلب دیگری که غفلت از آن روا نیست این است که: با برپاداشتن نماز و دعا کردن برای خود و دیگران، وظیفه ی نمازگزار به پایان نمی رسد، بلکه این آغاز راه است و هر نمازگزاری موظّف است علاوه بر این، در عمل نیز برای حلّ مشکلات مسلمانان اقدام کند، چنانکه آیت الله جوادی آملی فرموده اند: دینی که می گوید هنگام سحر در نماز شب حدّاقل چهل نفر را دعا کن. همان دین می گوید: روز هم به فکر حلّ مشکل چهل مؤمن باش، شب برخیز و دیگران را دعا کن؛ یعنی، روز هم مواظب کارشان باش. این دین درس کرم به انسان می آموزد، که دیگران مهمان سفره ی انسان باشند.(5و6)

1- هزار و یک نکته، ص 621، نکته ی 777.
2- مجمع البیان، ج 3-4، ص 601.
3- همان، ص 622، نکته 777.
4- همان.
5- اسرارا عبادات، ص 124.
6-دیلمی،حسین،هزار و یک نکته در باره نماز

تبیان

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمدعلی صدری

سلام خیلی کاربردی و مهم است! همانظور که گفته شد: این دین درس کرم به انسان می آموزد، که دیگران مهمان سفره ی انسان باشند