# درباره_هیأت

برنامه اجرایی جلسه تهران شهریور 91

چهارشنبه 15شهریور؛ 1. نماز جماعت مغرب و عشاء......................... 19:45 الی 20:15 2توسل.......................... 20:20 الی 20:40 3 قرائت قرآن.......................... 20:40 الی 21:20 4. مقدمه جلسه(حاج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

روحیه جمعی

  1- برنامه زبان انگلیسی 2-برنامه اسفار 3-برنامه تحقیق امکان فقری 4- برنامه چهل روزه تحصیلی 5-برنامه ادبیات عرب 6-برنامه روزی یک صفحه قرآن 7-برنامه روزه ماهانه 8-برنامه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید