حکمت متعالیه استاد یزدان پناه 60

ابتداءً بزرگترین شخصیت هایی که با کندی
معاصراند ودر نهضت ترجمه بودند اما فیلسوف بودند سه نفر را در کتاب التعریب بطبقات
الامم نام میبرد ثابت ابن غره حرانی –قسط ابن لوقاح(نصرانی و بعلبکی است)-سومی
کندی است که این سه شخصیت اهمیت ویژه ای دارند.

ثابت ابن غره شخصی است که در حران بود و آن
زمانی که مامون چند نفر را به رم فرستاد تا کتابها و آثار را بیاورند،ظاهرا در
بازگشت به حران رفتند و ثابت ابن غره را آنجا دیدند و ایشان را به بغداد آوردند و
از آن به بعد در بغداد بود که هم در نجوم دست داشت و هم در طب و هم در فلسفه ایشان
همچنین تالیفات مستقلی هم دارد .

در این کتاب آمده این سه شخصیت که یکی نصرانی
بود و یکی صائبی و مسلمان به عنوان بزرگترین فیلسوفان وصاحب نظران بودند و همگی در
بغداد که مهم ترین مدرسه رسمی در زمینه فلسفه بود حضور داشتند .

و بعد سه شخصیت مهم را بنده در این دوره نام
میبرم که عبارتند از قویری – یوح ابن حیلان – ابراهیم مروزی که غالب اینها در منطق
بودند که یوح ابن حیلان استاد فارابی بود و همچنین می توان سرخسی را نیز اضافه
نمود اما اهمیت اینها را ندارد بعد از آن به دوره فارابی میرسیم که چند شخصیت مهم
معاصر با ایشان است یکی رازی که علاوه بر فیلسوف بودن، طبابت نیز میکرده (رازی با
ارسطو خوب نبود)دیگری ابن کربیب است ویکی ابوبشرمتغن یونس که این دوتای آخری مسیحی
هستند و در منطق بسیار قدر هستند و شخصیت بعدی فارابی است که ایشان منطق را نزد
یوح ابن سیلان مسیحی خوانده و دربغداد مجلس بحثی شروع میکند و در کتاب التعریب به
طبقات الامم ص222 درباره فارابی میگوید« فیلسوف المسلمین بالحقیقه» اما درباره
کندی گفتن «فیلسوف العرب» و بعد قدرت منطقی فارابی را میگوید که نقایص کار کندی را
برطرف میکند و ایشان از همه در صناعات منطق جلو زد و تحقیقاتی آورده که هیچکس
نیاورده است و ما نیز با این چهره منطقی فارابی کار داریم.

باز در ص223میگوید فارابی بلحاظ سنی از ابوبشر
پایین تر اما از لحاظ علمی بالاتر است و هرچند در منطق همه به کتاب ابوبشر مراجعه
میکننداما از لحاظ منطقی از فارابی پایین تر است.

فارابی
دارای ابعاد دیگری است و نباید او را حتی در فلسفه ومنطق خلاصه کرد بلکه ایشون
اندیشه تمدن سازی دارد وهمچنین دربحثهای کلامی حرف برای گفتن دارد

/ 0 نظر / 24 بازدید