مقتدر مظلوم

... البته این مظلومیت است. مظلومیت، مطلقاً به معناى ضعف نیست. قوى‌ترین انسانهاى دنیا هم مظلوم واقع شدند. امیرالمؤمنین نیرومندترین انسان دورانهاى گوناگون است و مظلوم‌ترین انسانها هم هست. انقلاب ما و نظام جمهورى اسلامى جزو مقتدرترین و نافذترین پدیده‌هاى دوران معاصر است، اما مظلوم هم هست. شخص امام بزرگوارمان - یک انسان مقتدر و قوى که میتوانست دنیا را تکان بدهد و تکان داد - جزو مظلوم‌ترین انسانهاى زمان خودش بود. بنابراین مظلومیت منافات ندارد با اقتدار.

بیانات در دیدار بسیجیان4/9/1388

 کیفیت پایین 16K و حجم 437 کیلوبایت
کیفیت متوسط 32K و حجم 870 کیلوبایت
کیفیت بالا 64K و حجم 1.73 مگابایت

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدعلی صدری

سلاو و ممنون برای دوستان خاطر نشان میکنم ایشان در همان دیدار برای خود بسیج فرمودند: بسیج واقعیتی نافذ و تأثیرگذار است که در عین اقتدار و قدرت، مظلوم هم واقع شده است. و دوست دارم کلا به این سه مثال زده شده در این رایطه بیشتر فکر شود