آخرین مهلت ارسال مطالب نشریه

سلام

در این یک هفته همه دیدیدم که حماسه پشت حماسه، ویتامین حماسه ی خونمان را بالا برد و امید مشاهده حماسه های دیگر را در دلها زنده کرد. حضور مردم در پای صندوق های رای و غیرت فوتبالیست های پولکی شده، نمودهایی از حماسه را به رخ ایرانیان و بلکه جهانیان کشید.

حال نیز ما بچه های هیئت هادی زاده، با به موقع زدن مطالب نشریه روی وبلاگ و ارسال آن ها برای صادق، حماسه ای دیگر را رقم خواهیم زد و توپوزی محکمی بر دشمن فرو خواهیم آورد!!

وعده ی ما؛ شنبه اول تیرماه 1392

/ 0 نظر / 23 بازدید