جامعه توحیدی

در جامعه‏‌ى توحیدى، که وقتى مبدأ و صاحب هستى و سلطان عالمِ وجود و حىّ و قیومى و قاهرى که همه‏ى حرکات و پدیده‏هاى عالم، مرهون اراده و قدرت او مى‏باشد، یکى است، انسانها - چه سیاه و چه سفید و چه داراى خونهاى مختلف و نژادهاى گوناگون و وضعیت اجتماعى مختلف - با یکدیگر خویشاوندند؛ چون به آن خدا وصلند، به یک‏جا متصلند و از یک جا مدد و کمک مى‏گیرند.

این، نتیجه‏ى قهرى اعتقاد به توحید است. در این دیدگاه، نه فقط انسانها به یکدیگر مرتبطند، بلکه با نگاه و نگرش توحیدى، اشیا و اجزاى عالم و حیوانات و جمادات و آسمان و زمین و همه چیز، به یکدیگر متصل و مرتبطند و همه با انسان خویشاوندند. بنابراین، همه‏ى آنچه که انسان مى‏بیند و احساس و درک مى‏کند، یک افق و یک عالم و یک مجموعه است که در یک دنیاى سالم و یک محیط امن قرار مى‏گیرد.

بیانات در دیدار با دانشگاهیان و طلّاب ۶٨/٩/٢٩

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدعلی صدری

سلام به عنوان تکمیل مطلب آقا هادی عزیز این مطلب زیر را هم از بیانات رهبر انقلاب و از همان دیدار اضافه میکنم: جامعه‏يي كه بر مبناي شرك بنا شده باشد، طبقات انسان هم جدا و بيگانه‏ي از يكديگر است. وقتي در يك جامعه‏ي شرك‏آلود، ربط انسان‌ها به مبدأ هستي و نيروي قاهر و مسلط عالم مطرح مي‏شود، به طور طبيعي و قهري، در اين جامعه انسان‌ها از هم جدا مي‏افتند؛ يكي به يك خدا، ديگري به خدايي ديگر و سومي هم به خدايي ديگر.