تلنگری از دیار شهادت!!
برادران عزیزم ! به خود آیید در خود تفکر کنید که آسان می توانید خدایتان را بشناسید. من کسی نیستم که وصیتی به شما داشته باشم ولی خواهش دارم از این حالت خود را نجات دهید و به رفقا و دوستان شهیدتان فکر کنید که آنها خدایی بودند رفتند و ما با منیت های شیطانی ماندیم . افسوس چرا آیا رهایی از بند مادیات این دنیای فانی افسوس دارد
بسیجی شهید صادق (پرهام ) پیروی ـ 16 ساله!!

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٩